Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
 

   

Pracownicy UMT


Ilość osób: 510
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 >>>
Nazwisko i imię Funkcja / Wydział
Iwona Czyż-Zaleska Wydział Spraw Administracyjnych
Paweł Czyża Wydział Promocji i Turystyki
Iwona Czyżniewska Wydział Gospodarki Komunalnej
Marcin Czyżniewski Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Anna Daab Wydział Budżetu i Planowania Finansowego
Anna Daab Wydział Księgowości
Magdalena Dębczyńska-Wróblewska Urząd Stanu Cywilnego
Andrzej Dembowski Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Romana Derkowska Biuro Kadr i Płac
Zbigniew Derkowski Wydział Kultury
Elżbieta Dokurno Wydział Kultury
Joanna Dokurno Urząd Stanu Cywilnego
Dorota Dombrowska Wydział Architektury i Budownictwa
Piotr Drozdowski Wydział Ochrony Ludności
Katarzyna Dybowska Wydział Geodezji i Kartografii
Anna Dziczek Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Joanna Dziecinniak-Rojek Wydział Księgowości
Magdalena Dzierżak Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Ewa Dziętara Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wiesław Dziopa Wydział Geodezji i Kartografii

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 >>>

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A