Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Pracownicy UMT


Łukasz Walkusz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia

Urodził się 30 kwietnia 1981 r. Mieszkaniec Torunia. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Prawa i Finansów Samorządowych na UMK. Przez cały okres studiów aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, pełniąc funkcję przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego władz krajowych. W czasie studiów realizował wiele działań o charakterze społecznym na rzecz młodzieży i środowiska akademickiego.

Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Bielawy oraz Grębocin.

Wybrany został do Rady Miasta Torunia po raz czwarty - w radzie pracował również w V kadencji w latach 2006-2010, VI kadencji w latach 2010-2014 oraz VII kadencji 2014-2018.

Interesuje się historią Polski oraz sportem. Regularnie pływa i gra w tenisa. Jego pasje to wolontariat oraz podróże.

Strona internetowa: www.lukaszwalkusz.pl


funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 87 27
e-mail: l.walkusz@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki Komunalnej


Michał Jakubaszek
Radny Miasta Torunia

Urodził się 16 września 1981 roku w Toruniu i tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 30 na Skarpie oraz III Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako stypendysta studiował również prawo w Niemczech na Universität Rostock. W 2007 roku rozpoczął aplikację adwokacką i pracę w kancelarii, a obecnie wykonuje wolny zawód adwokata.

W szkole średniej, aktywnie działając w harcerstwie, zdobył stopień instruktora. Na studiach angażował się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Lidze Republikańskiej oraz Klubie Maratońskim UMK, trenował pływanie i triathlon. W tym czasie, wstępując również do Prawa i Sprawiedliwości, pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Toruniu, członka Zarządu Krajowego FM PiS i jako asystent poselski społecznie udzielał porad prawnych. Aktualnie zasiada również w Radzie Politycznej PiS.

Michał Jakubaszek jest absolwentem XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Społecznie angażuje się także w pracach Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Skarpa, Kaszczorek, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice. Wybrany został do Rady Miasta Torunia po raz drugi - w radzie pracował również w VI kadencji, w latach 2010-2014. W tym czasie podejmował szereg działań i inicjatyw. M.in. pracował nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego, propagowaniem idei Rad Okręgów i wprowadzeniem konsultacji społecznych. Doprowadził do zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do Torunia w godzinach szczytu komunikacyjnego, do zmian organizacyjnych w Straży Miejskiej, do rewitalizacji parku na Skarpie w sektorze Maciej, budowy targowiska na Podgórzu.

Radny Michał Jakubaszek podejmował szereg interwencji, zapytań oraz wniosków w ramach budżetu miasta. Z jego inicjatywy wprowadzono także zwolnienia od podatku od nowobudowanych nieruchomości. Pracował również w Radzie Działalności Pożytku publicznego. Gazeta Pomorska wyróżniła Michała Jakubaszka, jako radnego „na piątkę”.

W wyborach samorządowych w 2014 r. jako kandydat na radnego uzyskał drugi najlepszy wynik w Toruniu, poparło go łącznie 2129 mieszkańców Torunia.

Zajmuje się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa, budżetu miasta, polityką społeczną i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Regularnie odbywa dyżury radnego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 przy ul. Warszawskiej 18/2 w Toruniu. Spotyka się z mieszkańcami również w innych częściach miasta po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Jest żonaty - żona Anna jest nauczycielką i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt: tel. kom.: 607 636 486; e-mail: m.jakubaszek@wp.pl
funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.jakubaszek@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A