Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018
 





   

Pracownicy UMT


Jacek Kowalski
Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.

Urodził się 17 października 1981 roku w Toruniu. Ukończył Szkołę Podstawową nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej na Wrzosach, a następnie XI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Po maturze rozpoczął studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, tytuł magistra uzyskując w 2006 roku. W roku 2008 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami i Marketingu na UMK w Toruniu. Ponadto odbył szereg szkoleń z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, kierowania zasobami ludzkimi, autoprezentacji, tworzenia projektów oraz współpracy z mediami.

Z momentem podjęcia studiów w roku 2001 zaangażował się w działalność społeczno-polityczną, wstępując do partii Prawo i Sprawiedliwość. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz drugi - był także radnym VI kadencji (2010-2014). Reprezentuje mieszkańców osiedli: Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście, Staromiejskie. Uzyskał mandat Radnego Rady Miasta Torunia, zdobywając 938 głosów.

Przez 8 lat tańczył w Zespole Pieśni i Tańca Młody Toruń. Był także wolontariuszem międzynarodowej organizacji Internationaler Bauorden - IBO na terenie Niemiec. W latach 2007-2009 działał społecznie w dwóch toruńskich klubach sportowych, a od 2009 roku jest sędzią piłkarskim. W latach 2007-2010 pełnił funkcję członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

Strona internetowa: www.jacek-kowalski.eu
funkcja: Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: j.kowalski@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A