Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 24.10.2018
 

   

Pracownicy UMT


Magdalena Olszta-Bloch
Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta

Urodziła się w 1970 roku w Toruniu i nieprzerwanie tutaj mieszka. Absolwentka IV LO im. Tadeusza Kościuszki. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Historycznych UMK, na kierunku archeologii. W 2002 roku uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie historii świata starożytnego. W latach 2003-2013 była adiunktem w Zakładzie Archeologii Antycznej na UMK, gdzie m.in. zajmowała się procesami powstawania i funkcjonowania miast. Autorka publikacji naukowych z zakresu świata starożytnego, uczestniczka międzynarodowych programów badawczych.

Od 2012 roku radna w Radzie Okręgu Nr 12 Staromiejskie, gdzie podejmowała działania na rzecz mieszkańców. Jest współautorką projektów uchwał oraz wniosków konsultacyjnych, także aktywna uczestniczka w debatach o przyszłość OPP "Dom Harcerza". W ramach działalności społecznej w 2013 roku była wolontariuszką Polskiej Akcji Humanitarnej.

Współzałożycielka Stowarzyszenia "Czas Mieszkańców". Bezpartyjna.

W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz pierwszy. Reprezentuje mieszkańców Starówki, Chełmińskiego Przedmieścia i Wrzosów. W wyborach samorządowych kandydowała z listy KWW "Czas Mieszkańców – Porozumienie Ruchów Miejskich". Zdobyła 849 głosów.

W ramach aktywności społecznej ważnym elementem jej działań jest budowanie życia obywatelskiego w Toruniu, promowanie lokalnych grup sąsiedzkich oraz odpowiedzialności społecznej. W Radzie Miasta Torunia zamierza zajmować się ochroną toruńskiego historycznego krajobrazu, rewitalizacją zaniedbanych obszarów miasta oraz edukacją szkolną i pozaszkolną.

Mama dwójki dzieci. Pasjonatka toruńskiej historycznej zabudowy i twórczości Stanisława Lema.
funkcja: Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta
klub radnych: Radni niezrzeszeni
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.olszta-bloch@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
Komisja Rewitalizacji Miasta

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A