Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.03.2019
 

   

Pracownicy UMT


Grażyna Antkowiak

komórka urzędu miasta: Wydział Podatków i Windykacji
adres: Grudziądzka 126b
nr pokoju: 320
telefon: 56 611 85 30
kompetencje: podatek od nieruchomości, rolny i lesny od osób prawnych

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A