Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018
 

   

Pracownicy UMT


Paula Bańkowska

komórka urzędu miasta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
adres: ul. Grudziądzka 126b
nr pokoju: 224
telefon: 56 611 87 64
kompetencje: pierwokupy, wycinka drzew, udostępnianie nieruchomości

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A