Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.12.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Agnieszka Bogacka

komórka urzędu miasta: Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach
telefon: 56 611 85 78
kompetencje: ewidencja środków trwałych i obsługi administracyjno biurowej

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A