Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 21.07.2018


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WE
 

   
Wydział Edukacji
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 20
fax: 56 611 88 37
e-mail: we@um.torun.pl
dyrektor: Łukaszewska Anna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
Pracownicy
 • Łukaszewska Anna
  dyrektor

 • Nowicka-Skuza Katarzyna
  zastępca dyrektora wydziału

 • Żeśko Ewa
  realizacja obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, obsługa kancelaryjna

 • Chmielewska Marzena
  organizacja przedszkoli miejskich, szkół specjalnych, kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, strategii rozwoju edukacji

 • Fiedler Marek
  organizacja zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pozyskiwania środków zewnętrznych

 • Kułaczkowska Marta
  nadzór nad planami finansowymi i ich wykonania

 • Lewandowska Magdalena
  System Informacji Oświatowej, nabór elektroniczny do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, analizy informatyczne

 • Nowakowska Violetta
  organizacja szkół podstawowych , ewidencja szkół i placówek niepublicznych, pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów

 • Samsel Danuta
  organizacja szkół podstawowych, placówek oświatowo – wychowawczych i szkół artystycznych, współpraca z organizacjami pożytku publicznego, awans zawodowy nauczycieli

 • Seklecka Maria
  rozliczenia finansowe przedszkoli i szkół niepublicznych

 • Woroniecka Monika
  organizacja szkół podstawowych , wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla studentów

 • Śmigielska Małgorzata
  nadzór nad planami finansowymi i ich wykonania

 • Łukasik Elżbieta
  Organizacja samodzielnych liceów ogólnokształcących, zajęć pozalekcyjnych, dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół

 • Żbikowska- Górska Magdalena


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Edukacji

  Symbol Procedura      
   WE 3.1 Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia
   WE 3.2 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A