Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BMKZ
 

   
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
adres: Podmurna 2/2a
telefon: 56 611 87 95
fax: 56 611 87 80
e-mail: bmkz@um.torun.pl
dyrektor: Okoń Emanuel
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 01 czerwca 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Zobacz też: Z Biurem można kontaktować tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty, nie ma bezpośredniej obsługi interesantów.
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Symbol Procedura      
 BMKZ 21.6 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń
 BMKZ 21.1 Nadzór konserwatorski
 BMKZ 21.2 Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
 BMKZ 21.3 Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej
 BMKZ 21.4 Lustracje terenowe zabytków
 BMKZ 21.5 Prowadzenie realizacji konserwatorskich

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A