Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > PIUM-2
 

   
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta - Centrum
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8
telefon: 56 611 87 77
fax: 56 622 16 70
e-mail: pium2@um.torun.pl
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 01 czerwca 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Punkt czynny w godzinach 7:30-15:30 w zakresie udzielania informacji, wydawania druków, potwierdzania profili zaufanych. W punkcie mogą przebywać jednocześnie tylko 2 osoby. Wcześniej wypełnione wnioski, dokumenty itp. prosimy wrzucać w zamkniętych, zaadresowanych kopertach do urny podawczej znajdującej się w przedsionku UMT.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A