Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WEiZ
 

   
Wydział Ewidencji i Zezwoleń
adres: ul. Szosa Chełmińska 27, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 87 00
fax: 56 611 88 34
e-mail: weiz@um.torun.pl
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 01 czerwca 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Z Wydziałem można kontaktować tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, mailowo) na termin i określoną godzinę w wydziale odbywać się będzie bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą, wydawaniem zezwoleń na alkohol, transport oraz spraw z zakresu stowarzyszeń.
Referaty
referat: Działalności Gospodarczej
adres: ul. Szosa Chełmińska 27, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 64, 611 88 65, 611 88 66
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Ewidencji i Zezwoleń

Symbol Procedura      
 WEiZ 11.1 Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
 WEiZ 11.2 Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 WEiZ 11.3 Sprzęt pływający służący do połowu ryb - rejestracja
 WEiZ 11.4 Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
 WEiZ 11.5 Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie
 WEiZ 11.6 Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym.
 WEiZ 11.7 Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WEiZ 11.8 Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
 WEiZ 11.9 Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
 WEiZ 11.10 Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń
 WEiZ 11.11 Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
 WEiZ 11.12 Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
 WEiZ 11.13 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
 WEiZ 11.14 Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
 WEiZ 11.15 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 WEiZ 11.16 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
 WEiZ 11.17 Materiały pirotechniczne
 WEiZ 11.18 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - wydawanie decyzji
 WEiZ 11.19 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiZ 11.20 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiZ 11.21 Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 WEiZ 11.22 Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia
 WEiZ 11.23 Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
 WEiZ 11.24 Krajowy transport drogowy wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
 WEiZ 11.25 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 WEiZ 11.26 Gastronomiczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A