Winieta internetowa

Ostatnie wydanie Stałe rubryki Archiwum Biuro Informacji Poczta do Gazety

 Numer 11 (105) z 13 czerwca 2002 r.

Postój dla inwalidy

2 lipca br. stracą ważność upoważnienia i legitymacje wydane przed 1 stycznia 2002 r., zezwalające osobom niepełnosprawnym na nieprzestrzeganie niektórych znaków drogowych.

- Od 2 kwietnia br. Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta wydaje nowe karty – mówi Zbigniew Fiderewicz, naczelnik wydziału. – Uczulam wszystkie osoby niepełnoprawne z Torunia, posiadające jeszcze tracące ważność upoważnienia i legitymacje, o sprawdzenie daty ich wydania. Zgodnie z przepisami dokumenty te, wydane przed 1 stycznia 2002 r., stracą ważność 2 lipca br. Aby móc korzystać z dotychczasowych uprawnień, należy postarać się o nowe karty parkingowe. Zmiana ułatwi osobom niepełnosprawnym poruszanie się w kraju i za granicą, gdyż nowe karty będą honorowane także w krajach Unii Europejskiej.

Formalności załatwiane są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta. W celu uzyskania karty parkingowej należy w siedzibie wydziału złożyć:

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania kart parkingowych udziela Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, tel. 62-337-04. Można też skorzystać z „Karty informacyjnej mieszkańca” (do odebrania w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej; kartę można też pobrać z internetowej strony Urzędu Miasta Torunia z rozdziału „Jak załatwić sprawę w Urzędzie: www.um.torun.pl).

Przypominamy jednocześnie, że wkrótce w Toruniu zmienią się zasady odpłatności za postój w płatnych strefach parkowania. Dotyczyć one będą również osób niepełnosprawnych. Regulamin płatnej strefy parkowania przewiduje, że inwalidzi mogą wykupić identyfikator pojazdu. Osoby ubiegające się o identyfikator pojazdu kierowcy-inwalidy muszą spełnić następujące warunki: są właścicielami samochodu, co jest stwierdzone w dowodzie rejestracyjnym, i posiadają wydaną przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej (identyfikator pojazdu dla toruńskiej strefy parkowania będzie wydawał Miejski Zarząd Dróg na podstawie kart parkingowych, które osoba niepełnosprawna otrzyma wcześniej w Wydziale Zdrowia). Identyfikator pojazdu kierowcy-inwalidy jest ważny pod warunkiem wykorzystywania go wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo i zaparkowania na miejscu wyznaczonym wyłącznie dla inwalidy. Miejski Zarząd Dróg przewidział wydawanie dla osób niepełnosprawnych rocznych identyfikatorów według taryfy ulgowej. Dla podstrefy A (ścisła starówka) opłata za identyfikator dla inwalidy za cały rok kalendarzowy wynosi 120 zł, a dla podstrefy B (obszar ograniczony ulicami: Bydgoską, rogiem Chopina, Moniuszki, Kraszewskiego, Czerwoną Drogą, Odrodzenia, Dąbrowskiego, Wałami gen. Sikorskiego, Gregorkiewicza, pl. św. Katarzyny i Warszawską z wyłączeniem podstrefy A) - 60 zł.

Mateusz Kurzawski

w numerze


| Ostatnie wydanie | Stałe rubryki | Archiwum GM | Biuro Informacji | Urząd Miasta Torunia - strona główna |
| Poczta do Gazety Miejskiej |


wm