Winieta internetowa


Nr 4 (47) z 24 lutego 2000 r.

Nowe ceny na cmentarzach

Od 15 lutego br. wzrosły opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych. Tak więc od połowy lutego grób jednomiejscowy, bez prawa budowania grobowca, kosztuje 316 zł, dwumiejscowy 740 zł, każde następne miejsce 528 zł, grób dla dziecka do 6 lat 84 zł. Opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym pobierana jest zgodnie z ustawą o cmentarzach jednorazowo na 20 lat.

Cmentarz Komunalny przy ul. Grudziądzkiej 141. (fot. M.Litwin)

Zarządzające od grudnia 1995 r. cmentarzami Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, tj. dostępu do wody, sprzątania, wywozu śmieci, przygotowania dróg dojazdowych, ochrony itp. Przypomnijmy, że Cmentarze Komunalne w Toruniu znajdują się przy ul. Grudziądzkiej 192/196; 22/30; 141.

Beata Janczarska

w numerze


| Ostatnie wydanie |
Skrzynka Pocztowa
piotrowicz@um.torun.pl