Winieta internetowa


Nr 19 (62) z 21 września 2000 r.

Obiekty Roku 1999 -
Ładne domy

„Nowy Arsenał” przy ul. Dominikańskiej 9 i kamienica mieszczańska przy ul. Łaziennej 22 zostały Obiektami Roku 1999 w siódmej edycji konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Torunia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 września o godz. 18 w Dworze Artusa.

Obiekt Roku 1999 w kategorii "rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych" - kamienica gotycka przy ul. Łaziennej 22. (fot. Małgorzata Litwin)    Obiekt Roku 1999 - Nowy Arsenał przy ul. Dominikańskiej 9, zwycięzca w kategorii "modernizacja i adaptacja obiektów istniejących". (fot. Małgorzata Litwin)

- Cieszy mnie, że z roku na rok do konkursu zgłaszanych jest coraz więcej obiektów, ponieważ dzięki temu rośnie poziom rywalizacji, a więc jakość projektów i wykonawstwa. Z drugiej strony różnorodność zgłaszanych obiektów, często trudna do porównania wielkość inwestycji i poziom zaangażowanego kapitału, skłania nas do dokonania zmian w regulaminie i zwiększenia w przyszłym roku ilości kategorii konkursowych. Trudno bowiem porównać jeden budynek wielorodzinny z całym zespołem budynków, których zaprojektowanie i wykonanie wymaga znacznie większych nakładów - mówi wiceprezydent Torunia Janusz Strześniewski.

W tegorocznej - siódmej już - edycji konkursu na „Obiekt Roku” zgłoszono w sumie 19 obiektów w czterech kategoriach: zespoły i pojedyncze budynki wielorodzinne (11), rewaloryzacja i adaptacja budynków zabytkowych (2), obiekty użyteczności publicznej (2), modernizacja i adaptacja istniejących obiektów (4). Nie było kandydata w kategorii: zespoły i pojedyncze budynki mieszkalne jednorodzinne.

Zgłoszone obiekty oceniała komisja, w skład której weszli przedstawiciele Rady Miasta i Zarządu Miasta, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Architektury i Budownictwa UM oraz toruńskich oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budownictwa.

Piwnica kamienicy gotyckiej przy ul. Łaziennej 22. (fot. Małgorzata Litwin)Dla kamienicy gotyckiej przy ul. Łaziennej 22 tytuł Obiektu Roku 1999 w kategorii „rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych” to już kolejne wyróżnienie. W ubiegłym roku właściciele budynku i inwestorzy remontu - Anna i Dariusz Czyżniewscy oraz Barbara i Waldemar Woźnicowie - odebrali nagrodę za wzorcową konserwację i renowację obiektu w krajowym konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków RP na „Zabytek zadbany”, a wkrótce potem Statuetkę Herbu Torunia z rąk prezydenta Wojciecha Grochowskiego za zasługi dla odnowy toruńskich zabytków. Swój obecny wygląd kamienica zawdzięcza projektantowi: Lucynie Czyżniewskiej, konstruktorowi: Marianowi Urbańskiemu, konserwatorom Annie Bystroń - Kwiatkowskiej, Andrzejowi i Barbarze Warszyckim, Irenie i Janowi Buldergom oraz wykonawcy - firmie „ELBO” z Torunia. Obecnie zabytek jest własnością kurii diecezjalnej i od czerwca br. mieści się w nim Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II.

Również drugi Obiekt Roku 1999 - Nowy Arsenał przy ul. Dominikańskiej 9, zwycięzca w kategorii „modernizacja i adaptacja obiektów istniejących”, ma już na swoim koncie Statuetkę Herbu Torunia. Twórcami modernizacji są projektant Jerzy Matusiak - Tusiacki, konstruktor Stanisław Miklaszewski, inwestor Mirosław Piotrowski oraz toruńskie firmy wykonawcze: „RENOVATIO” S.C., „LUXMASTER”, „ALUMIL” i „CLASSIC”. Arsenał jest obecnie obiektem biurowo-usługowym, znajduje się w nim m.in. toruńska siedziba TVB, bank i towarzystwo ubezpieczeniowe, a w piwnicy w przyszłości zostanie otwarta restauracja.

Willa Centrum Usług Informacyjnych Zakładu Energetycznego Toruń, znajdująca się przy pl. Fryderyka Skarbka 7/9. (fot. Małgorzata Litwin)

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała willa Centrum Usług Informacyjnych Zakładu Energetycznego Toruń, znajdująca się przy pl. Fryderyka Skarbka 7/9, vis a vis Dworca Wschodniego. Projekt modernizacji przygotowała Elżbieta Grochocka, konstruktorem był Adam Chojnacki, inwestorem ZET S.A. Toruń, a wykonawcą „INSBUD” z Rypina.

W kategorii „zespoły i pojedyncze budynki wielorodzinne” wyróżniono dwie inwestycje:

Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Krasińskiego 117/121. (fot. Małgorzata Litwin)

zaprojektowany przez Czesława Sobocińskiego wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Krasińskiego 117/121 (konstruktor Henryk Rutkowski, inwestor i wykonawca „BUDLEX”) oraz

Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bluszczowej 18/22 i 24/34 oraz Willowej 7/13. (fot. Małgorzata Litwin)

zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bluszczowej 18/22 i 24/34 oraz Willowej 7/13, zaprojektowany przez Elżbietę Grochocką (konstruktor - Antoni Kozicki, inwestor - Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, wykonawca - toruński „ERBUD”). 
W kategorii „obiekty użyteczności publicznej” wyróżnienie otrzymała 

Przychodnia Lekarska z Poradnią Rehabilitacyjną przy Szosie Chełmińskiej 254/258. (fot. Małgorzata Litwin)

Przychodnia Lekarska z Poradnią Rehabilitacyjną przy Szosie Chełmińskiej 254/258, zaprojektowana przez Jacka Murawskiego (konstruktor - Ryszard Szczepaniak, inwestor - Gmina Miasta Toruń, wykonawca - toruński „KABET”).

Dotychczas mianem „Obiektu Roku” nagrodzono w mieście 7 budynków: 1994 - kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera 21 proj. Czesława Sobocińskiego oraz budynek mieszczański z oficyną przy ul. Żeglarskiej 13 (siedziba PZU) proj. Piotra Dąbrowskiego, 1995 - wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 14 proj. Czesława Sobocińskiego i kamienicę mieszczańską z oficyną przy ul. Małe Garbary 9 proj. Piotra Kozieja, 1996 - nie przyznano, 1997 - BIG Bank Gdański przy Szosie Chełmińskiej 17 proj. Czesława Sobocińskiego i 1998 - wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Legionów 13 proj. Jolanty Domżał oraz budynek biurowy przy ul. Wapiennej 10 proj. Piotra Kozieja.

Małgorzata Litwin

w numerze


| Ostatnie wydanie |
Skrzynka Pocztowa
piotrowicz@um.torun.pl