Winieta internetowa


 

Ostatnie wydanie Stałe rubryki Archiwum Biuro Informacji Poczta do Gazety

 

 

Numer 4 (73) z 1 marca 2001 r.

Szkoły w sieci

Zespół ds. sieci szkół:

Jerzy Janczarski
przewodniczący Zespołu, członek Zarządu Miasta

Tadeusz Kierel
przewodniczący Komisji Oświaty RMT, nauczyciel w V LO

Alojzy Kowalski
członek Komisji Oświaty RMT, były dyrektor SP 24

Adam Wnorowski
członek Komisji Oświaty, z-ca dyrektora SP 3

Andrzej Skrzypczyk
dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, delegowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół

Andrzej Drozdowski
dyrektor Zespołu Szkół nr 10, przedstawiciel dyrektorów szkół toruńskich

Jerzy Zaleski
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta

Jarosław Więckowski
zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Prawdopodobnie w kwietniu poznamy ostateczną decyzję w sprawie reorganizacji toruńskiej sieci szkół - problemem tym wkrótce zajmie się Rada Miasta. Dokumentem bazowym dyskusji będzie projekt sieci przygotowany przez zespół specjalistów, który właśnie zakończył pracę i przedstawił swoją propozycję.

JERZY JANCZARSKI, członek Zarządu Miasta: Pracowaliśmy od kwietnia ub.r. U podstaw naszej pracy legły cztery przesłanki. Po pierwsze reforma oświaty - staraliśmy się oddzielić, gdzie tylko to było możliwe, gimnazja od szkół podstawowych, a także uporządkować kierunki kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, które od września 2002 roku ulegną likwidacji. W ich miejsce powstaną licea profilowane. Powołamy drugie centrum kształcenia praktycznego kształcące w zawodach usługowych, oparte o możliwości i potencjał Centrum Kształcenia Ustawicznego. Kolejną przesłanką racjonalizacji sieci szkół jest pogłębiający się niż demograficzny. W najbliższych latach liczba uczniów toruńskich szkół w znacznym stopniu zmniejszy się. Obecnie 44% budżetu miasta przeznaczanych jest na wydatki oświatowe. W kolejnych latach może się paradoksalnie okazać, że budżet oświatowy będzie rósł, a z powodu niżu demograficznego będziemy mieli środki tylko i wyłącznie na płace oraz opłaty za media. Tym samym obniżać się będą standardy nauczania w toruńskich szkołach, bo nie będzie pieniędzy na inwestycje, remonty i pomoce dydaktyczne. Propozycja zespołu zakłada ograniczenie w niektórych dzielnicach liczby szkół, co pozwoli wykorzystywać środki budżetowe zdecydowanie bardziej efektywnie. I wreszcie czwarty powód to zadośćuczynienie oczekiwaniom szkół, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji lokalowej. Bez wątpienia wśród nich na pierwszym miejscu jest Zespół Szkół Gastronomicznych oraz Zespół Szkół nr 26, Gimnazjum nr 13, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, czy wreszcie Zespół Szkół Muzycznych. Te szkoły zgodnie z propozycjami zespołu miałyby się znaleźć w nowych siedzibach. Na pewno efekty pracy zespołu ds. sieci szkół nie wpłyną na bezrobocie wśród nauczycieli, nie przewidujemy bowiem masowych zwolnień w Toruniu. Taki wpływ może mieć natomiast pogłębiający się niż demograficzny. W naszej propozycji uwzględnialiśmy sugestie dyrektorów szkół dotyczące tego problemu, niektórym nauczycielom chcemy wręcz umożliwić osiągnięcie wieku emerytalnego w dotychczasowej szkole.

Mamy świadomość, że nad tym, co zaproponowaliśmy, będzie się toczyła ożywiona dyskusja, także wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Projekt zmian, który będzie przedstawiony Zarządowi Torunia i radnym, może ulec modyfikacjom. Chcemy, żeby ten projekt był racjonalny i spełniał oczekiwania społeczne. Nie da się wszystkich osób zadowolić.

ANDRZEJ DROZDOWSKI, dyrektor ZS nr 10: Chciałbym zwrócić uwagę na społeczne uwarunkowania przeprowadzanych zmian. Przepisy dotyczące reformy oświaty stanowią jednoznacznie, że od 1 września 2001 r. nie mogą istnieć razem ze sobą szkoły podstawowe i gimnazja, chyba że są to szkoły integracyjne lub sportowe. Wielokrotnie zespół otrzymywał sygnały od rodziców zaniepokojonych faktem rozdzielenia szkół podstawowych i gimnazjów. Od dwóch lat obserwuję połączenie X Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 11 i mogę stwierdzić, że oddzielenie gimnazjalistów od dzieci młodszych jest korzystne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dzieci lepiej się wówczas rozwijają. Jest to okres bardzo intensywnego rozwoju psychofizycznego ucznia, dzieci bardzo emocjonalnie odbierają otoczenie. W mojej szkole możemy z taką młodzieżą doskonale pracować. Uczniowie są nauczani przez nauczycieli wywodzących się z liceum, nauczycieli z osiągnięciami i dużym doświadczeniem. Dla nauczyciela licealnego jest to szansa polegająca na tym, że w myśl założeń reformy po trzyletnim gimnazjum będzie funkcjonowało trzyletnie liceum profilowane. Część absolwentów Gimnazjum nr 11, będzie chciała kontynuować naukę w liceum profilowanym w ramach naszego Zespołu. Nauczyciel ma więc okazję 6 lat pracować z uczniem, poznać go i pomóc kreować karierę. Uczeń z kolei ma możliwości szybszego osiągnięcia sukcesu.

W przypadku ZS nr 10 obie szkoły są rozdzielone, każda z nich ma swój budynek. Mamy program wychowawczy, który zakłada integrację gimnazjalistów z licealistami. To nam się udało, chociażby przez organizowane wspólnie imprezy szkolne czy zawody sportowe. Propozycja łączenia gimnazjów z liceum jest znakomicie odbierana przez rodziców. W ZS nr 10 w ubiegłym roku były zaplanowane 4 oddziały na poziomie klas pierwszych, ale zwiększyliśmy nabór do 5 oddziałów. Gimnazjum ma być z założenia niezbyt dużą szkołą, tak by wszyscy się znali i przestali być anonimowi. Myślę że funkcjonowanie gimnazjum w zespole z liceum sprawdziło się.

JAROSŁAW WIĘCKOWSKI, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty: Powyższy wykres, przedstawiający liczbę uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Toruniu w latach 1999-2007, sporządzony został na podstawie danych demograficznych dla poszczególnych typów szkół. Analizując ten wykres, jednoznacznie można stwierdzić, że w najbliższych sześciu latach najmniejszy spadek liczby uczniów w Toruniu wystąpi w gimnazjach: (początkowy wzrost w latach 1999 - 2001 związany jest z powstawaniem poszczególnych poziomów). Natomiast znacznie więcej uczniów ubędzie w przypadku szkół podstawowych, a w szczególności w szkołach ponadgimnazjalnych: od 20692 uczniów w roku szkolnym 2001/2002 do tylko 12039 uczniów w roku szkolnym 2006/2007. Tak znaczne zmniejszenie liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych związane jest z niedokonywaniem naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2001/2002, jak również ze skróceniem czasu nauki z 4 lat w liceum ogólnokształcącym i 5 lat w technikum do 3 lat w liceach profilowanych, które powstaną zgodnie z założeniami reformy systemu oświaty z dniem 1 września 2002 roku. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w ciągu najbliższych sześciu lat narastający niż demograficzny spowoduje niestety zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli w toruńskich szkołach.

 

Projekt sieci szkół na terenie Torunia

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe, w których nie przewiduje się zmian poza umieszczeniem z samodzielnym budynku: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 27, 33. Szkoły w budynku wspólnym z gimnazjum: 14, 15, 31, 34.
Propozycje zmian w pozostałych szkołach:

SP nr

Zmiany

Termin realizacji

Status szkoły

3

Przeniesienie SP3 do wybudowanego obiektu na Koniuchach

1.09.2003

Samodzielny budynek

4

Wygaszenie (rozpoczęte 1.09.1999)

31.08.2004

 

8

Utworzenie zespołu szkół sportowych z G nr 8

1.09.2001

Zespół Szkół

10

Utworzenie zespołu szkół z G nr 10 z klasami integracyjnymi

1.09.2001

Zespół Szkół

16

Utworzenie zespołu szkół z G nr 16 z klasami integracyjnymi

1.09.2001

Zespół Szkół

18

Uzupełnienie w Zespole Szkół Nr 5 gimnazjum z klasami integracyjnymi

1.09.2001

Zespół Szkół

20

Wygaszenie (rozpoczęte 1.09.1999)

31.08.2004

 

21

Wygaszenie (rozpoczęte 1.09.1999)

31.08.2004

 

22

Wygaszenie (rozpoczęte 1.09.1999)

31.08.2004

 

23

- przeniesienie Zespołu Szkół Nr 26 (w pierwszym etapie Gimnazjum Specjalnego nr 26) do budynku SP 23

- wygaszanie Szkoły Podstawowej Nr 23 (wariantowo)

1.09.2002


od 1.09.2002
do 31.08.2007

 

24

Utworzenie zespołu szkół sportowych z G nr 24

1.09.2001

Zespół Szkół

28

Utworzenie zespołu szkół sportowych z G nr 28

1.09.2001

Zespół Szkół

29

Wygaszenie (rozpoczęte 1.09.1999)

31.08.2004

 

30

Wygaszenie (rozpoczęte 1.09.1999)

31.08.2004

 

32

- rozpoczęcie wygaszania SP 32 (wariantowo)
- przeniesienie Zespołu Szkół Nr 26

1.09.2002

 

 

Gimnazja:

Gimnazja, w których nie przewiduje się zmian poza umieszczeniem w samodzielnym budynku: 2, 6, 21, 22, 30. Gimnazja w budynku wspólnym ze szkołą podstawową: 14, 15, 31, 34. Gimnazja w zespołach szkół: 4, 11.
Propozycje zmian w pozostałych gimnazjach:

G nr:

Zmiany

Termin realizacji

Status Szkoły

1

Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy

 

Zespół Szkół

3

Przejęcie uczniów z G nr 5

1.09.2003

Samodzielny budynek

5

Likwidacja G nr 5 po zakończeniu budowy szkoły na Koniuchach

31.08.2003

 

8

Utworzenie zespołu szkół sportowych z SP nr 8

1.09.2001

Zespół Szkół

9

Włączenie G Nr 9 do Zespołu Szkół Nr 3:

- klasy I w budynku przy ul. Szosa Chełmińska,

- klasy II i III w budynku przy ul. Rzepakowej

1.09.2001

1.09.2001

do 31.08.2003

Zespół Szkół

10

Utworzenie zespołu szkół z SP nr 10 z klasami integracyjnymi

1.09.2001

Zespół Szkół

13

Do wyboru:
- przeniesienie do budynku po ZSG na ul. Sienkiewicza;
lub
- przeniesienie do budynku zajmowanego przez Wydział Sztuk Pięknych (dawniej SP 4) po otrzymaniu od UMK

1.09.2002

Samodzielny budynek

16

Utworzenie zespołu szkół z SP nr 16 z klasami integracyjnymi

1.09.2001

Zespół Szkół

18

Założenie G Nr 18 z klasami integracyjnymi w ZS Nr 5

1.09.2001

Zespół Szkół

20

Likwidacja poprzez stopniowe wygaszanie

od 1.09.2001
do 31. 08.2003

 

24

Utworzenie zespołu szkół sportowych z SP nr 24

1.09.2001

Zespół Szkół

28

Utworzenie zespołu szkół sportowych z SP nr 28

1.09.2001

Zespół Szkół

29

- umieszczenie uczniów gimnazjum utworzonego przy Szkole Mistrzostwa Sportowego
- przeniesienie Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z XIII LO z ZSM i XIII LO i utworzenie zespołu szkół

1.09.2001

1.09.2002

Zespół Szkół

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

Szkoły, w których nie przewiduje się zmian: I LO, III LO, IX LO, V LO, ZS Nr 1-VI LO, VII LO, ZS Nr 2-IX LO, ZS Nr 10-x LO, ZS Nr 5-XII LO, ZSPS i VIII LO, ZS Ekonomicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Odzieżowych.
Proponowane zmiany:

Szkoła:

Zmiany:

Termin realizacji:

ZS Nr 3

- przeniesienie klas Technikum Hotelarskiego i Policealnego Studium Hotelarstwa do budynku przy ul. Osikowej
- rozpoczęcie naboru do Gimnazjum nr 9

1.09.2002

1.09.2001

ZS Budowlanych

przeniesienie ZS Elektrycznych i utworzenie nowego Zespołu Szkół

1.09.2002

ZSCH i II LO

utworzenie nowego Zespołu Szkół wraz z przeniesionym ZSG oraz Technikum Hotelarskiego i Policealnego Studium Hotelarstwa z ZS Nr 3

1.09.2002

ZSM i XIII LO

- utworzenie gimnazjum przy Szkole Mistrzostwa Sportowego (SMS)
- przeniesienie XIII LO wraz z SMS do G 29 natomiast ZS Mechanicznych do ZS Samochodowych

1.09.2001

1.09.2002

ZS Elektrycznych

przeniesienie do ZS Budowlanych i utworzenie nowego Zespołu Szkół

1.09.2002

ZS Gastronomicznych

przeniesienie do ZS Chemicznych i II LO i utworzenie nowego Zespołu Szkół wraz z klasami Technikum Hotelarskiego i Policealnego Studium Hotelarstwa

1.09.2002

ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych

uruchomienie szkoły zawodowej dla zawodów elektroenergetycznych i elektronicznych

1.09.2002

ZS Samochodowych

przeniesienie ZS Mechanicznych i utworzenie nowego Zespołu Szkół

1.09.2002

CKU

przeniesienie oddziałów wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSCH i II LO

1.09.2002

ZS Muzycznych

przeniesienie ZS Muzycznych na ul. Targową

1.09.2002

 

Szkoły specjalne

Szkoły pozostające bez zmian: ZS nr 6, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

ZS Nr 26 - trzy warianty zmian: l przenoszenie Zespołu Szkół Nr 26 (w pierwszym etapie - Gimnazjum Specjalnego nr 26) do budynku SP 23 z jednoczesnym wygaszaniem Szkoły Podstawowej Nr 23, l przeniesienie Zespołu Szkół Nr 26 do budynku SP32 z jednoczesnym wygaszeniem SP 32, l przeniesienie G 26 do budynku przy ul. Okrężnej (po ZS El.) i funkcjonowanie w dwóch budynkach. Termin realizacji: 1.09.2002.

Pogotowie Opiekuńcze – zmiany: likwidacja SP nr 12 i G nr 12 z jednoczesnym przyporządkowaniem oddziałów SP nr 9 i G nr 9. Termin realizacji: 1.09.2001.

Placówki oświatowe

Bez zmian pozostają: Bursa Szkolna, MDK, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”, Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - w przypadku opuszczenia budynku przy ul. Buszczyńskich przez ZS Nr 26 wykorzystanie go przez Poradnię.

Kształcenie praktyczne po reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Utworzenie z dniem 1.09.2001 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego dla profili społeczno-usługowego i kulturowo-artystycznego. Centrum to przejęłoby kształcenie praktyczne realizowane dotychczas w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Odzieżowych. Dodatkowo Centrum Nr 2 mogłoby prowadzić kształcenie praktyczne ze specjalności hotelarstwo, ekonomicznej itp.

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 obecnie funkcjonujące przy ul. Św. Józefa prowadziłoby naukę praktyczną zawodu dla profilu techniczno-technologicznego. Przejęłoby kształcenie praktyczne realizowane dotychczas w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Elektrycznych (1.09.2001), Zespołu Szkół Mechanicznych (1.09.2002) i docelowo Zespołu Szkół Samochodowych (1.09.2005) ze stacją diagnostyczną.

Od 1 września 2001 roku likwidacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych. Utworzenie w szkole stanowiska Kierownika kształcenia praktycznego, którego zadaniem byłoby organizowanie kształcenia praktycznego w zakładach pracy-firmach budowlanych.

 

Opracowała Violetta Nowakowska
(na podstawie materiałów zespołu ds. sieci szkół)

w numerze

 

| Ostatnie wydanie | Stałe rubryki | Archiwum GM | Biuro Informacji | Urząd Miasta Torunia - strona główna |
| Poczta do Gazety Miejskiej |

 


Šwm