Winieta internetowa


 

Ostatnie wydanie Stałe rubryki Archiwum Biuro Informacji Poczta do Gazety

 Numer 9 z 27 sierpnia 1998 r.

Nowa droga
Trasa średnicowa

Zarząd Miasta ustalił ostatecznie przebieg trasy średnicowej - jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych, jakie powstaną w najbliższych latach w Toruniu. Trasa średnicowa - przecinająca miasto ze wschodu na zachód - będzie zupełnie nową drogą dwujezdniową. Tak więc w przyszłości będzie ona obok tzw. trasy W-Z drugim ciągiem komunikacyjnym odciążającym ruch z tej zatłoczonej obecnie drogi.

Nowa trasa rozpocznie swój bieg od Szosy Lubickiej w pobliżu skrzyżowania z Szosą Olsztyńską, potem przejdzie w pobliżu Fortu III, przetnie torowisko kolejowe przy dworcu PKP Wschodnim i dołączy do ul. Grudziądzkiej na osiedlu Kościuszki. Po zbliżeniu z ul. Wybickiego dotrze do ul. Św. Józefa, a potem do Szosy Okrężnej. Ten odcinek trasy jest już pewny. Dalej trasa powiedzie do ronda ul. Broniewskiego i Szosy Bydgoskiej i dotrze w ten sposób do istniejącej drogi na Bydgoszcz.

- Ze względu na wysokie koszty budowy trasy, będzie ona budowana etapami – mówi wiceprezydent Torunia Józef Jaworski. - W „Programie inwestycyjnym na lata 1999-2002” określono wartość całkowitą inwestycji na 158 mln. zł. W najbliższych czterech latach program ten przewiduje wydatki na tę trasę w wysokości 38 mln zł. Pierwszy etap przewiduje prace w samym środku miasta – od ul. Grudziądzkiej do Szosy Okrężnej. Problemem przy wytyczaniu trasy na tym odcinku były pawilony handlowo-usługowe stojące w sąsiedztwie ul. Legionów. Niemniej ich lokalizacja zawsze była traktowana jako tymczasowa i dlatego zgodnie z decyzją Zarządu Miasta o wytyczeniu trasy średnicowej zostaną one w przyszłości rozebrane.

Andrzej Dembowski

w numerze


| Ostatnie wydanie | Stałe rubryki | Archiwum GM | Biuro Informacji | Urząd Miasta Torunia - strona główna |
| Poczta do Gazety Miejskiej |


wm