strona główna

 
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

o                           Krystyna Grabałowska, Jadwiga Jastrząb, Janina Mickiewicz, Maria Wojak, Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, TNOiK, Toruń 1995.

o                           Barbara Janas-Stawikowska, Nabór uczniów do Gimnazjum Akademickiego. Procedura diagnostyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, pod red. M. Partyki, CMPPP MEN, Warszawa 2000.

o                           Barbara Janas-Stawikowska, Maria Szczerbiak, Dziecko zdolne – problemy diagnozy i wspieranie rozwoju, 45 minut, Toruński Przegląd Oświatowy, Nr1(11), Marzec 1998.

o                           Barbara Janas-Stawikowska, Identyfikacja i diagnozowanie uzdolnień dzieci i młodzieży w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uwagi o przydatności istniejących metod i własne rozwiązania, [w:] Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, pod red. A. E. Sękowskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2004.

o                           Barbara Janas-Stawikowska, MEN o uczniu zdolnym, Biblioteczka Reformy nr 15, Warszawa 1999.

o                           Monika Janas, Podstawy psychologii i organizacji pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 1997.

o                           Monika Janas, Poradnictwo grupowe, Zeszyty Metodyczne Doradcy Zawodowego, Urząd Pracy W-wa 1993.

o                           Krystyna Marasz, Poradnik logopedyczny dla nauczycieli
i rodziców,
ZDN, Toruń 1994.

o                           Krystyna Marasz, Korygowanie wymowy głoski „r” u dzieci przedszkolnych, Wychowanie na co dzień, 1995r.

o                           Krystyna Marasz, Widziane z poradni, 45 minut, 1994r.

o                           Krystyna Marasz, Dziecko, rubryka w dzienniku „Nowości”, 1993/94.

o                           Janina Mickiewicz, Jedynka z ortografii?, Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, TNOiK, Toruń 1996.

o                           Janina Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania
i pisania dla uczniów klas młodszych,
z. 2, TNOiK, Toruń 1996.

o                           Janina Mickiewicz, Maria Wojak, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, z. 3, TNOiK, Toruń 1997.

o                           Janina Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania
i pisania dla uczniów klas młodszych,
z. 1, TNOiK, Toruń 1999.

o                           Janina Mickiewicz, Pomoce do badań pedagogicznych uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, CM PPP MEN, Warszawa 1995.

o                           Maria Szczerbiak, Wywiad-rozmowa z rodzicami jako element procedury diagnozowania dzieci zdolnych, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, pod red. M. Partyki CMPP MEN, Warszawa 2000.

 telefon   fax
 adres 
 godziny przyjęć

 dla kogo jesteśmy?

 przydział placówek

 teren działania

 problematyka pracy

 formy pomocy

 zespoły pracowników

 wzory informacji
 i wniosków

 procedura
 wydawania opinii
 i orzeczeń

 bieżąca oferta

 publikacje
 pracowników

 e-mail