Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 08.12.2021

Liczba wejść na stronę: 18017055
Data (2021-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27546
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.40/2021Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1013_A, Toruń, ul.Św. Józefa 23/35 07.12.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 352/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę instalacji dwóch fotoradarów MULTARADAR CD wraz z konstrukcją wsporczą i obudową. 07.12.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 351/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie usługi przechowywanie w magazynie iluminacji świątecznych. 07.12.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 350/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie usługi montażu, demontażu, naprawy, konserwacji, przewiezienia do i z magazynu iluminacji świątecznych. 07.12.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220/2021Informacja PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budynki magazynowo – usługowe przy ul. Równinnej 24A, 24B, 26 i 28 w Toruniu” (dz. nr 120/2, 120/3, 120/5, 120/6 – obręb 40) 07.12.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 29/2021Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budynki magazynowo – usługowe przy ul. Równinnej 24A, 24B, 26 i 28 w Toruniu” (dz. nr 120/2, 120/3, 120/5, 120/6 – obręb 40) 07.12.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 683/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marka Nowickiego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowy istniejącego przyłącza gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Truskawkowej 12 w Toruniu (dz. nr 425, obręb 35) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.12.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 682/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Szewczyk, reprezentowanej przez Pana Stefana Szewczyka dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Brązowej 32 w Toruniu (dz. nr 170/1 i 170/2, obręb 72) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.12.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 681/2021Informuję, że Pan Leszek Skowron dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku gospodarczego przy Szosie Chełmińskiej 88A w Toruniu (dz. nr 25/4, obręb 3) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 06.12.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 680/2021Informuję, że Pan Rafał Kranich dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 6/7 w Toruniu (dz. nr 107, obręb 0004) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.12.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 349/2021Biuro Projektów Informatycznych 87-100 Toruń ul. Legionów 220, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na usługę wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1). 06.12.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 173/2021Data zgromadzenia: 11.12.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00-17:15
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski , przy pomniku Mikołaja Kopernika.
06.12.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 102/2021Obwieszczenie WGN.7125.2.109.2021.JF/KRK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.12.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. 06.12.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 679/2021Informuję, że w dniu 1 grudnia 2021 r. Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 04kV poprzez wpięcie się w istniejącą linie kablową i budowy szafek pomiarowych przy ul. Działowej 16N, 16O, 16P w Toruniu (dz. nr 42/19, 42/20, 42/21 obręb 54, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 03.12.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 348/2021Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi konwojowania wartości pieniężnych z ich ochroną. 03.12.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 36.6733.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i nadbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni na pomieszczenia lecznicze, w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie bazy lokalowej (zmiana lokalizacji) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni” na terenie położonym przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 03.12.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 678/2021Informuję, że w dniu 30 listopada 2021 r. Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu rejon Dystrybucji Toruń reprezentowana przez Pana Rafała Drygalskiego, dokonała zgłoszenia wymiany złącza istniejącego kablowego przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu (dz. nr 159/ obręb 11, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami 02.12.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 677/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Fałata 62-66 dla inwestycji przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fałata 62-66 w Toruniu (dz. nr 93/1, 119/3, 160/1– obręb 5) (dz. nr 25, obręb 48) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.12.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A