Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16961355
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 375/2021

Informuję, że spółka UNIBAX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Mariusza Kulwickiego, dokonała zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do urządzeń technologicznych przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu (działka nr 29/6 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.07.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.08.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Sulik
Data wytworzenia: 20-07-2021
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 20-07-2021 14:18:27
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 20-07-2021 14:20:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A