Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15538534
Data (2021-05-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 230
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 19/2021Obwieszczenie wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch.- Malbork na odcinku Toruń Wsch.- Chełmża" 06.05.2021
Inne dokumenty 18/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15". 19.04.2021
Inne dokumenty 17/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 08.04.2021
Inne dokumenty 16/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PGE Toruń S.A., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację pięciu studni o numerach: S-1a, S-2b, S-3a, S-4a, S-5b na działkach nr 99/46, 99/38, 122/130 obręb 42 Toruń, stanowiących ujęcie odwodnieniowe elektrociepłowni w Toruniu PGE Toruń S.A. 31.03.2021
Inne dokumenty 15/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. - Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych w Toruniu przy ul. Twardej na działkach nr ewid.: 13/2, 14/1, 14/2, 15, 48/2, 49/2 obręb 46 Toruń.” 31.03.2021
Inne dokumenty 14/2021Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków kamienicy przy pl. św. Katarzyny 7 w Toruniu. 30.03.2021
Inne dokumenty 11/2021Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku mieszkalnego na działce nr 388 (obręb 10) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 30 w Toruniu. 17.03.2021
Inne dokumenty 10/2021Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku mieszkalnego na działce nr 388 (obręb nr 10) przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 30 w Toruniu. 15.03.2021
Inne dokumenty 9/2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Trasy Średnicowej Północnej - Etap III w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta Torunia - odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym". 10.03.2021
Inne dokumenty 13/2021Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr KW TO1T/00013572/4 05.03.2021
Inne dokumenty 12/2021Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00092179/6 03.03.2021
Inne dokumenty 8/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 442, obręb 68, 83, obręb 76, położonych w Toruniu 03.03.2021
Inne dokumenty 7/2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko 17.02.2021
Inne dokumenty 6/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021r. o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11841 pn. "Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu" 10.02.2021
Inne dokumenty 5/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021r. o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11840 pn. "Dostosowanie budynku nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu" 10.02.2021
Inne dokumenty 4/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 08.02.2021
Inne dokumenty 2/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2020r. zawiadamiające o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11841 pn. "Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w CSAiU w Toruniu" 05.01.2021
Inne dokumenty 1/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2020r. zawiadamiające o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11840 pn. "Dostosowanie budynku nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w CSAiU w Toruniu" 05.01.2021
Inne dokumenty 3/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji ruchomości BMW M 550D XDRIVE 28.01.2020
Inne dokumenty 55/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00005135/0 30.12.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A