Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 08.12.2021

Liczba wejść na stronę: 18016903
Data (2021-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 250
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 72/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z restauracji znajdującej się w Toruniu przy ul. Łódzkiej, GD.ZUZ.5.4210.389.2021.SK 30.11.2021
Inne dokumenty 71/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych przy ul. Turystycznej 50a w Toruniu, GD.ZUZ.5.4210.418.2021.MK 30.11.2021
Inne dokumenty 73/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.11.2021r., znak WIR.II.746.1.39.2021.ML 29.11.2021
Inne dokumenty 70/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu, na wniosek PGE Toruń S.A., postępowania administracyjnego w sprawie zmiany terminu zobowiązania nałożonego decyzją z dnia 27.12.2019 r., znak GD.RUZ.421.140.2019.KF, do likwidacji nieużytkowanych studni o numerach S-la, S-2b, S-3a, S-4a i S-Sb. 25.11.2021
Inne dokumenty 69/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego dot. odprowadzania do Strugi Toruńskiej ścieków deszczowych i roztopowych, znak GD.ZUZ.5.4211.22.2021.ACS 18.11.2021
Inne dokumenty 68/2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak WOO.420.21.2021.ADS.4 18.11.2021
Inne dokumenty 67/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, znak pisma GD.ZUZ.5.4210.320.2021.AS 18.11.2021
Inne dokumenty 66/2021Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: "Modernizacja linii kolejowej nr 535 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- Bit City II" 18.11.2021
Inne dokumenty 65/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 04.11.2021r., GD.RUZ.4210.64.10.2021.AG 04.11.2021
Inne dokumenty 64/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości, znak 0417-SEE.711-5.11.2021 15.10.2021
Inne dokumenty 63/2021Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.58 dot. skarg na decyzję GDOŚ z dnia 4.06.2021r, znak DOOŚ.WDŚZIL.420.8.2020.mk.49 15.10.2021
Inne dokumenty 58/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.10.2021r. o wniesieniu odwołaniu od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS 08.10.2021
Inne dokumenty 59/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.4210.116.5.2021.MN 04.10.2021
Inne dokumenty 57/2021Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 11/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 28.09.2021
Inne dokumenty 56/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 24.09.2021
Inne dokumenty 55/2021Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - KW BRAK 14.09.2021
Inne dokumenty 54/2021Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00047563/5 14.09.2021
Inne dokumenty 53/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Kociewskiej 14.09.2021
Inne dokumenty 52/2021Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 9/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 27.08.2021
Inne dokumenty 50/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.55.12.2021.MN z dnia 18.08.2021r. 26.08.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A