Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15538153
Data (2021-05-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1229
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 238/2021Informuję, że Pani Alicja Mucharska poprzez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 107 w Toruniu (dz. nr 328 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 237/2021Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Hubego 19 i 19A w Toruniu (działki nr 196, 251, z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 236/2021Informuję, że International Transport Z. Jaskot sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu, dokonały zgłoszenia instalacji gazowej dla budynku usługowego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu (działki nr 142/81 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 235/2021Informuję, że Pani Elżbieta Śniedziewska, reprezentowana przez Panią Katarzynę Wojciechowską dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 16 w Toruniu (działka nr 162 z obrębu 13) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 234/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Katarzyny Jaskulskiej reprezentowanej przez Panią Krystynę Jaskulską, dot. przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Akacjowej 3 w Toruniu (działka nr 98 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 233/2021Informuję, że w dniu 11 maja 2021 r. Pani Bożena Żółtowska dokonała zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przy Skarpie 56 w Toruniu (dz. nr 96/1, 98 obręb 61, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ. 13.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 232/2021Informuję, że Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Pana Piotra Szeflera, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Grasera w Toruniu do Stawu Kapitana polegające na budowie kanałów deszczowych i wylotu do Stawu Kapitana (działka nr 178, 182 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 13.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 231/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Anety Garlińskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jastrzębiej 47 w Toruniu (dz. nr 241, obręb 31) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 12.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 230/2021Informuję, że Pan Jarosław Zakościelny poprzez pełnomocnika Pana Kamila Ostapko dokonał zgłoszenia demontażu ogrzewania węglowego i założenie ogrzewania gazowego w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głowackiego 3A w Toruniu (dz. nr 387, obręb 3) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 11.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 229/2021Informuję, że Pan Witold Suski dokonał zgłoszenia wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 44 w Toruniu (dz. nr 258, obręb 9) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 11.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 228/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Krystyny Ciesielskiej, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Bażantowej 14 w Toruniu (działka nr 719 z obrębu 31) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 11.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 227/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych (elektroenergetycznej sieci kablowej) nn-0,4 kV przy ul. Łódzkiej, Okólnej i Włocławskiej w Toruniu (dz. nr 388, 389 obr. 66, dz. nr 223, 225, 226, 228, 372, 374, 375, 508, 221, 227/1, 227/2, 371, 507, 565, 567/2, 566/2 obr. 74) 11.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 226/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji pn. budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Krętej 107-107C w Toruniu (dz. nr 914 w obrębie 63) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 11.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 225/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jerzego Piotrowiaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu (dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1,596, 597/2,598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1 – obr. 66; dz. nr 415, 424, 436, 437, 457, 471 - obr. 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 – obr. 74– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 10.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 224/2021Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowane przez pełnomocnika Pana Piotra Karwowskiego, dokonały zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olęderskiej w Toruniu (działki nr 122, 121, 156 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 10.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 223/2021Informuję, że Pani Edwarda Lewandowska, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego gazomierza na klatce schodowej do podłączenia kuchenki i kotła gazowego oraz wkładu kominowego dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Św. Jakuba 19 w Toruniu (działka nr 118 z obrębu 17) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 10.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 222/2021Informuję, że organ przekazał zgodnie z właściwością wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku ze zgłoszeniem Toruńskich Wodociągów sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji pn. budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Kociewskiej 24A, 26, 26C-F w Toruniu (dz. nr 131/17 w obrębie 40; dz. nr 244/2 w obrębie 43) zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) 10.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 221/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Macieja Weiszewskiego dla inwestycji pn. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Mostowej 18 w Toruniu (dz. nr 65 w obrębie 16) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 220/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji pn. budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Ceramicznej 6 c w Toruniu (dz. nr 122/150, 122/152 w obrębie 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 219 /2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aliny Rakoczy - Głowackiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym bliźniaku przy ul. Złotej Rybki 13A w Toruniu (dz. nr 275/1, 275/2 obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A