Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16322845
Data (2021-07-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1382
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 392/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Tomasza Kulpy, z dnia 10 czerwca 2021 r. (wpływ do Wydziału 16 lipca 2021 r.), dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Słonecznej 74 w Toruniu (działka nr 819 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 391/2021Informuję, że Pani Kazimiera Szarafińska, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul. Antczaka 52 w Toruniu (działka nr 419 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 390/2021Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pani Anny Wróblewskiej i Pana Grzegorza Wróblewskiego, dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Agatowej 3 w Toruniu (dz. nr 937 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 389/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie Pani Małgorzacie Jaworskiej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w zabudowie bliźniaczej) przy ul. Gazowej 3 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 33) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 388/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Piotrowiaka dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu – dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1, 596, 597/2, 598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1 – obr. 66; dz. nr 415, 424, 436, 437, 457, 471 w obr. 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 w obr. 74 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 387/2021Informuję, że Pani Grażyna Zapolska dokonała zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Parkowej 12-14 w Toruniu (dz. nr 470, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 386/2021Informuję, że Pani Arleta Kraśniewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zamojskiej 31 w Toruniu (dz. nr 711/2 obręb 53) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 385/2021Informuję, że Pan Zbigniew Szok dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Chełmskiej 11 w Toruniu (dz. nr 89, obręb 53) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 384/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowanej przez Pana Bartłomieja Turskiego dla inwestycji pn. budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy Iwanowa 18 w Toruniu – dz. nr 1060, 1059/1, 315/3, 315/2, 314/5, 314/23, 314/17, 1072 w obrębie 43 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 383/2021Informuję, że Pan Andrzej Maszyński dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 1 w Toruniu (dz. nr 171/17, obręb 33) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 382/2021Informuję, że Państwo Jerzy i Ewa Sabała Sobolewscy dokonali zgłoszenia w instalacji gazowej w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 17 w Toruniu (dz. nr 136, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 381/2021Informuję, że Pan Dariusz Wenderlich dokonał zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 2 i 2A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 20A w Toruniu (dz. nr 348, obręb 10) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 380/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Gizeli Urban dla inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wrzosowej 22 w Toruniu (dz. nr 250 obręb 31) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 379/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Państwa Katarzyny i Zenona Jaszyńskich dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Owocowej 17 w Toruniu (dz. nr 555, obręb 35) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 378/2021Informuję, że Pan Maciej Szczęsny dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku jednorodzinnego oraz przeniesienie gazomierza na zewnętrzną ścianę budynku w szafce z kurkiem głównym przy ul. Radiowej 7 w Toruniu (dz. nr 177, obr. 73) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 377/2021Informuję, że Pan Krzysztof Zaleśkiewicz, Pani Agnieszka Zaleśkiewicz, Pani Wiktoria Zaleśkiewicz reprezentowani przez Pana Tomasza Kawczyńskiego dokonali zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku jednorodzinnego przy ul. Hallera 107 w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 376/2021Informuję, że Pan Dariusz Olkiewicz, dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Podgórnej 22 w Toruniu (działka nr 58 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 375/2021Informuję, że spółka UNIBAX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Mariusza Kulwickiego, dokonała zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do urządzeń technologicznych przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu (działka nr 29/6 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 374/2021Informuję, że Pani Bożena Żółtowska, dokonała zgłoszenia dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przy Skarpie 56 w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 373/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez pełnomocnika - Pana Wiesława Mikołajczuka dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Przelot, Ciekawa, Świdnicka, Gminna w części Torunia - Grębocin nad Strugą (obręb 54, działki nr 132/7, 132/16, 132/52, 91/2, 176/2, 132/13, 176/4, 132/14, 92/3, 176/5, 111/1, 118/1, 78/11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 19.07.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A