Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 24.10.2021

Liczba wejść na stronę: 17435148
Data (2021-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1004
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 597/2021Informuję, że Marbud Domy i Mieszkania sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 46-48, reprezentowana przez Pana Jakuba Kaczorowskiego dokonała zgłoszenia budowy odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej oraz przyłącza wody przy ul. Krętej 107-107C w Toruniu (dz. nr 970/1, 970/2, 970/3, 728/4, 728/5, 728/6, – obręb 63) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 596/2021Informuję, że Pan Jacek Piotrowski poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Michalskiego dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wola Zamkowa 17 w Toruniu (dz. nr 153 – obręb 18) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 595/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marcina Kubiś dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Łomżyńskiej 13 w Toruniu (dz. nr 455/1, obręb 53) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 594/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PRES Burdach i Wspólnicy Sp. J. dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego i przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Podgórskiej 14A, 14AA w Toruniu (dz. nr 86/1, 86/2, 44, 56, obręb 56)– zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 593/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Teresy Kuklińskiej dla inwestycji polegającej na wewnętrznej instalacji gazowej do lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orlicza – Dreszera 71 w Toruniu (dz. nr 1119, obręb 70) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 592/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Norkowskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej do lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Toruniu (dz. nr100, obręb 4) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 591/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ARTOR Europa Sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 25 w Toruniu (dz. nr 47, obręb 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 590/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Relaksowej 38 w Toruniu (dz. nr 94/49 – obręb 78) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 21.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 589/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Idzikowskiego 25A w Toruniu (dz. nr 255/1 – obręb 71) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 21.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 588/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowan ych przez Panią Hannę Kopczyń ską Wiewiór s ką dla inwestycji polegającej na budowie si eci wodno kanalizacyjnej na terenie ograniczonym ul. H ebanową, S kłodowskiej Curie , Ol sztyńską i planowaną Trasą Średnicową w Toruniu ( dz. nr 72/16, 72/25, 72/26, 72/14, 72/10, 72/12 z obrę bu 46 oraz dz. nr 23/2, 59/2, 60/5, 48/2, 27/1, 28/1 z obrębu 47 , jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 19.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 587/2021Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu z dnia 12 sierpnia 2021 r., uzupełnionego w dniu 14 października 2021 r., dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Bankowej 12 w Toruniu (dz. nr 90 – obręb 14) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 18.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 586/2021Informuję, że w dniu 14 października 2021 r. Pan Łukasz Krasucki dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 44 w Toruniu (dz. nr 258 obręb 9, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 18.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 585/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych (elektroenergetycznej sieci kablowej) nn-0,4 kV i dwóch szafek pomiarowych przy ul. Bekasa w Toruniu (dz. nr 1135, 1118, 1119 obręb 74) 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 584/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Róży Jagielskiej dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 29 w Toruniu (dz. nr 213 obręb 73) 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 583/2021Informuję, że Artor Europa sp. z o. o. poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Michalskiego dokonali zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 25 w Toruniu (dz. nr 47, obręb 7) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 582/2021Informuję, że Pan Grzegorz Jasiński dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. 63 Pułku Piechoty 50 w Toruniu (dz. nr 969, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 581/2021Informuję, że DOMO SFERA Edyta Jopkiewicz – Suchocka poprzez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 1-9 przy ul. Moniuszki 37A w Toruniu (dz. nr 8, obręb 13) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 580/2021Informuję, że Pani Zofia Kryczka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wesołej 17 w Toruniu (dz. nr 486, obręb 35) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 579/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jadwigi Szczawik dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pod Krzywa Wieżą 22 w Toruniu (dz. nr 208/1, obręb 14) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 578/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Joanny Ziółkowskiej dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Porzeczkowej 21 w Toruniu (dz. nr 441, obręb 35) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A