Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15858620
Data (2021-06-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26745
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zagospodarowanie przestrzenne 12/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu. 28.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 173/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców podpórek dla rowerzystów wraz z usługą montażu, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na dostarczenie i montaż, we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach, do 40 sztuk podpórek dla rowerzystów. 27.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 172/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia wyceny usług w zakresie organizacji i realizacji usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami w okresie od 1 lipca 2022r. do 30 czerwca 2025r. 27.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 171/2021Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na wykonanie opracowania pt.: „Strategiczna mapa hałasu Miasta Torunia wraz z aktualizacją systemu do jej zarządzania oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia” 27.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 170/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie naprawy kładki stalowej dla pieszych przez Strugę Toruńską w osi ul. Działowej w Toruniu (awaria), w celu przywrócenia sprawności technicznej i bezpieczeństwa obiektu 27.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 93/2021Wyniki otwartego konkursu ofert nr 27/2021 ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI (BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA, PODGÓRZA I STAREGO MIASTA)- konkurs nr 27/2021 27.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 92/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2021 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia”. 27.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 51/2021Data zgromadzenia:31.05.2021
Godzina zgromadzenia:9.30-13.30
Miejsce zgromadzenia:rozpoczęcie Podgórska 14
27.05.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 40/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.37.2021.EB., WGN.6845.68.2021.EB 27.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” 27.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740947.28/2021obwieszczenie PMT o postanowieniu zawieszającym postępowanie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, z dnia 30 grudnia 2020 r., (l.dz. 12685/2020) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Końcowej 1 w Toruniu ( działki nr 237, 235/2, 233, 234, 235/1, 236, 238, 319 z obrębu 3 26.05.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.26/2021Stacja bazowa BT42688 TORUŃ STAWKI 2. 26.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 169/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi doradczej/eksperckiej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na: 1.Świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). 2.Świadczenie usługi doradczej w zakresie kontroli i współpracy z wyłonionym wykonawcą SUMP dla MOFT na wszystkich etapach tworzenia dokumentu. 26.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 168/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej Torunia o łącznej powierzchni ok. 80 ha. 26.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 167/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Winnica 51A, murowanego parterowego z poddaszem użytkowym budynku mieszkalnego o pow. użytkowej ok. 89 m2, z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego parterowego murowanego z dachem drewnianym krytym papą o pow. ok. 9 m2, rozbiorki ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach z bramą wjazdową i furtką. 26.05.2021
Zarządzenie PMT 107/2021w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku apilkacyjnego Gminy Miasta Toruń do Programu UNICEF "Miasto Przyjazne Dzieciom" 26.05.2021
Zarządzenie PMT 106/2021w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru i koordynacji prac nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego". 26.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 91/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Majsterkownia" (konkurs nr 30/2021). 26.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16740.15.1.6.2021/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 maja 2021 r., znak: WAiB.6740.15.1.6.2021.MB dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Kołowej w Toruniu” – 63/2, 140/8, 62, 61 – obręb 46; dz. nr 114/1 Tp, 115 – obręb 42 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 248/2, 248/12, 140/7, 139 – obr. 46; dz. nr 113, 116 – obr. 42 26.05.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 29. sesji RMT 26.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A