Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15858486
Data (2021-06-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26745
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 182/2021Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30.000 euro, zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na dokonaniu pomiarów odległości pomiędzy wskazanymi w niniejszej ofercie punktami. 10.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania (konkurs nr 24.1) 10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 65/2021Data zgromadzenia: 20.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia: chodnik przy skrzyżowaniu ulic – Królowej Jadwigi i Wielkie Garbary
10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 64/2021Data zgromadzenia: 19.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia: chodnik przy skrzyżowaniu ulic – Królowej Jadwigi i Wielkie Garbary
10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 63/2021Data zgromadzenia:13.06.21
Godzina zgromadzenia:15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:skrzyżowanie ulic-Królowej Jadwigi-Wielkie Garbary
10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 62/2021Data zgromadzenia:12.06.21
Godzina zgromadzenia:15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:skrzyżowanie ulic-Królowej Jadwigi-Wielkie Garbary.
10.06.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 30. sesji RMT 10.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 282/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 25 lutego 2018 r., nr WAiB.6740.12.1065.34.2018.MSx, zmienionej decyzją z dnia 10 października 2019 r., nr WAiB.6740.21.864.94.2019.MSx i decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r., nr WAiB.6740.21.1092.3.2019.MS.MLx, sprostowaną postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r., znak: WAiB.6740.1.1092.165.2019.MS.MLx dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą – hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 66-66A, 74-76 w Toruniu(dz. nr 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 z obrębu 54). 09.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 180/2021W celu szacowania wartości zamówienia Wydział Promocji i Turystyki zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na opracowaniu programu rozwoju turystyki dla miasta Toruń do 2026 roku z perspektywą do 2030. 09.06.2021
Zarządzenie PMT 120/2021w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu 09.06.2021
Zarządzenie PMT 119/2021w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu 09.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 61/2021Data zgromadzenia: 20.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski
Trasa przejścia: godzina 15:15 wymarsz z Rynku
Nowomiejskiego, ul. Królowej Jadwigi i Szeroką na Rynek Staromiejski. Uroczystość Intronizacji na Rynku Staromiejskim
około 45 minut. Powrót tą samą trasą na Rynek Nowomiejski,
zakończenie zgromadzenia.
09.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 281/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Romana Chmurzyńskiego dla inwestycji instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 138 w Toruniu (dz. nr 306, obręb 69) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 280/2021Informuję, że Pani Elżbieta Radziszewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Przelot 7 w Toruniu (dz. nr 166/1, obręb 54) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 279/2021Informuję, że Pani Elżbieta Kruk - Kamińska dokonała zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Storczykowej 49 w Toruniu (dz. nr 214, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 278/2021Informuję, że Pani Renata Tejer dokonała zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kombajnowej 6 w Toruniu (dz. nr 137/10, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 277/2021Informuję, że Pani Julia Jaworska dokonała zgłoszenia demontaż pieca kaflowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica 4 w Toruniu (dz. nr 120/6, obręb 4) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 276/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Bartosza Szewczyka, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kłodzkiej w Toruniu (dz. nr 292/2, 292/4, 300/1, 301/2, 304/4, 304/5 w obrębie 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 275/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Bartosza Szewczyka, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 259/21 w obrębie 46) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 179/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dostawy i montażu (w tym instalacji) wyposażenia elektronicznego do Centrum multimedialno-edukacyjnego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu 08.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A