Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15858930
Data (2021-06-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26745
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 115/2021w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 02.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 98/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza 1. edycję konkursu fotograficznego pn. „Zielone kreacje Torunia”. 02.06.2021
Petycje 58/2021o zmianę Statutu Gminy Miasta Toruń. 02.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 56/2021Data zgromadzenia: 04.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: Chodnik przy skrzyżowaniu ulic Szeroka i Mostowa.
02.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 55/2021Data zgromadzenia:05.06.2021
Godzina zgromadzenia:16.00-17.30
Miejsce zgromadzenia:początek- ulica Panny Marii,przejście pod pomnik M.Kopernika obok Poczty i kościoła Świętego Ducha.
02.06.2021
Inne dokumenty 23/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającym na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych 02.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.1.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na terenie położonym przy ul. Kruczej, Jeleniej, Wrzosowej w Toruniu (części działek nr 632, 786, 789, 791, 793, 795, 790, obręb 31) 02.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6220.2/2021Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów przy ul. Płaskiej 24-36 w Toruniu (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 – obręb 45)” 02.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6740.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi dojazdowej stanowiącej odcinek łączący ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego z osiedlem Piernikowym i ul. Szosa Lubicka w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: 5/9 i 5/11 (z podziału działki 5/3), 5/5, 15/4 (z podziału działki 15/3), 5/8, 145/9 (z podziału działki nr 145/7), 145/3, 137/1, 190/5 (z podziału działki nr 190/3), 252/4 (z podziału działki nr 252/1) obr. 56. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: działki nr 15/5 (z podziału działki nr 15/3), 118, 191/4, 196/4 obr. 56. Przebudowa innych dróg publicznych (ul. Targowa) : działka nr 116/2 obr. 56 02.06.2021
Zarządzenie PMT 114/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2021 r. 01.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 97/2021Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 8 Rubinkowo oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 8 Rubinkowo. 01.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 54/2021Data zgromadzenia: 09.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 9:30-13:30
Miejsce zgromadzenia: Ulica Podgórska 14
01.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 53/2021Data zgromadzenia: 4.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00
Miejsce zgromadzenia: ulica Rynek Staromiejski / Szeroka przy Osiołku
01.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 176/2021Biuro Ogrodnika Miasta UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na powierzchni utwardzonej na terenie miasta Torunia. 31.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 175/2021 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Spółdzielczej 9 murowanego budynku mieszkalnego. Budynek parterowy z dachem drewnianym krytym papą, zakres prac obejmuje rozbiórkę ogrodzenia z siatki stalowej, słupów metalowych oraz wiaty drewnianej i zabudowy typu „blaszak” w budynku instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 31.05.2021
Zarządzenie PMT 113/2021w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 31.05.2021
Zarządzenie PMT 112/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 111/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 110/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 109/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu 31.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A