Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15859452
Data (2021-06-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26745
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 108/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu 31.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o przyznaniu Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury na II półrocze 2021 r. 31.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 52/2021Data zgromadzenia: 2.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 16.15-19.15
Miejsce zgromadzenia: chodnik przy skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Mostowej w Toruniu.
31.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 270/2021Informuję, że w dniu 26 maja 2021 r. spółka Optispace Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 6-10 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przyłączy wod. – kan. Dla potrzeb posesji zlokalizowanych przy ul. Osadniczej w Toruniu (działki nr 396, 390, 391, 392, 393, 394, 395 z obrębu 69) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 269/2021Informuję, że w dniu 27 maja 2021 r. Pan Tadeusz Ossowski, dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego przy ul. 63 Pułku Piechoty 46 w Toruniu (działka nr 962 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 268/2021Informuję, że spółka – PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda 14 w Toruniu (dz. nr 175/2, 183 w obrębie 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 267/2021Informuję, że w dniu 21 maja 2021 r. Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 budynku wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 3 w Toruniu (działka nr 411 z obrębu 64) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 266/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Bartosza Szewczyka, dokonała zgłoszenia budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) w ul. Piotrkowskiej/Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 215/22 w obrębie 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 265/2021Informuję, że Pani Halina Kaniewska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Sasankowej 3 w Toruniu, (dz. nr 525, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 264/2021Informuję, że Pan Roman Chmurzyński dokonał zgłoszenia instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 138 w Toruniu (dz. nr 306, obręb 69) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 263/2021Informuję, że Pani Anna Wolińska dokonała zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Niedźwiedziej 6 w Toruniu (dz. nr 568, obręb 31) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 262/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Beaty Voss dla inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 53 w Toruniu (dz. nr 37, obręb 74) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 261/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Hubego i Hubego 19A w Toruniu (dz. nr 196, 251, obręb 30) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 260/2021Informuję, że w dniu 25 maja 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Bartosza Szewczyka dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) przy ul. Piotrowskiej w Toruniu (dz. nr 215/22 obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 28.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 259/2021Informuję, że w dniu 24 maja 2021 r. spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Wiesława Kucińskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepl nich do budynków mieszkalnych A i B przy ul. Watzenrodego 25 i 27 w Toruniu (dz. nr 197, 199 – obr. 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 28.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 174/2021 Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Gagarina 152 w Toruniu. 28.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 95/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA – II TURA (konkurs nr 23.2./2021) 28.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 94/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór zgłoszeń do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2020 lub całokształt działalności. 28.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6220.1/2021obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych w tym na potrzeby planowanych przedsięwzięć w obszarze większym niż 0,5ha przy ul. Cztery Pory Roku w Toruniu” (dz. nr 292/5, 293, 294, 396/8, 396/9, 396/11 – obręb 66) 28.05.2021
Informacje o środowisku 12/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 632/21 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021 r.). 28.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A